Internet yrkesverksamma #connectwithrespect digitalt våld barn och unga
För dig som arbetar med barn och unga

Att arbeta med barn och unga innebär att du kommer tt möta berättelser om händelser som skett via internet och sociala medier. Många barn berättar att de upplever att vuxna inte vill lyssna och att vuxna inte tar deras upplevelser på allvar – speciellt då det har skett via sociala medier.

Var femte ung tjej har blivit utsatt för sexuella trakasserier på nätet under det senaste året, enligt organisationen Friends senaste nätrapport.

I den framkommer också att var tredje ungdom mellan 10 och 16 år har utsatts för kränkningar på nätet under det senaste året. Barn och ungas psykiska hälsa påverkas lika negativt av sexuella övergrepp som sker på nätet som av sexuella övergrepp som sker utanför nätet, enligt en studie från Barnafrid och stiftelsen Allmänna barnhuset.

Samtidigt tas inte virtuella övergrepp på samma allvar.

Negativa händelser som drabbar barn och unga via nätet har en tendens att negligeras av vuxna och i samhället i stort.

När en ung person berättar om en utsatthet via internet är det viktigt att tänka bort tekniken och att inte skylla det på internet som fenomen. Det är inte internet som utsätter barn och unga utan bakom varje handling finns en förövare.

Händelser som sker via nätet är precis lika svåra, om inte svårare, att hantera som det som sker i andra sammanhang som på skola och fritid. Att bli utsatt för kränkningar, hot och våld via nätet är svårt för den drabbade och det finns ofta starka känslor av skuld och skam.Rädslor för vem som har sett och vem som kan komma att se samt känslan av maktlöshet återkommer i majoriteten av alla berättelser. Den som utsatts lider ofta mycket av de här känslorna.

Tjejjouren Väst arbetar aktivt med barn och ungas nättrygghet och erbjuder utbildningsinsatser inom digitalt våld och barn och ungas utsatthet. Vi vill ge vuxna verktyg att hjälpa, stötta och skydda barn och unga mot digitalt våld.

För att läsa mer om vad vi erbjuder för utbildningsinsatser, klicka här