Kompetenshöjande insatser digitalt våld nätet internet

Kompetenshöjande insatser

Vuxna saknar en digital ryggsäck med upplevelser av hur det är att vara barn och ung på nätet. Ofta har vuxna också bristande kunskaper kring barn och ungas nätanvändande och hur en som vuxen kan bemöta barn och unga i relation till det som sker på nätet.
Det här gör att många barn och unga upplever att de blir ifrågasatta och inte tagna på allvar när det försöker berätta om sina upplevelser kopplade till nätet.

Tjejjouren Väst erbjuder kompetenshöjande insatser inom digitalt våld och barn och ungas utsatthet. Vi vill ge vuxna verktyg att hjälpa, stötta och skydda barn och unga mot digitalt våld.

Tjejjouren Väst erbjuder föreläsningar och utbildningar till både samverkanskommuner, kommuner utan samverkansavtal och stadsdelar i Västra Götaland. Samverkanskommunerna har subventionerade priser för utbildningarna.


Support och handledning
Tjejjouren Väst erbjuder även support och handledning för yrkesverksamma som upptäcker fall av digitalt våld i sina verksamheter


Föreläsning digitalt våld, 2 timmar med paus

Under föreläsningen går vi igenom vad digitalt våld innebär och hur vi kan koppla det till andra former av våld.
Vi pratar även om hur digitalt våld påverkar de som utsätts, den ökade psykiska ohälsan bland utsatta samt hur och när lagen träder in.

Utbildningspaket, två tillfällen på tre timmar med paus
Vi gör en djupgående analys av digitalt våld.
Vad är digitalt våld? Vem drabbas?
Hur kan vi förebygga och stötta både förövare och den som utsätts?
Vad säger lagen och hur kan vi praktiskt arbeta med digitalt våld?
Vi tittar på praktiska exempel och arbetar med bemötande av utsatta.

Utbildningspaket, tre tillfällen på tre timmar med paus
Under tre tillfällen ses vi och gör en djupgående analys av digitalt våld.
Vad är digitalt våld? Vem drabbas?
Hur kan vi förebygga och stötta både förövare och den som utsatts?
Vad säger lagen och hur kan vi praktiskt arbeta med digitalt våld?

Vi tittar på praktiska exempel och arbetar med bemötande av utsatta. Vid tillfälle tre arbetar vi aktivt med verksamhetens likabehandlingsplan för att få in digitalt våld i planen.

För ytterligare information och förfrågningar: info@connectwithrespect.se