Digitalt Våld föräldrar ansvar
Hur kan jag som förälder agera?

Idag växer barn och unga upp med möjligheten att dela sitt liv med hundratals människor, att ha obegränsad tillgång tillmusik, filmer och texter och att ha alla sina vänner och bekanta en knapptryckning bort. Barn och unga lever en stor del av sitt sociala liv på internet. På många sätt är nätet en positiv plats att vistas på men det finns också situationer på nätet som inte är trygga, precis som i den fysiska världen.

Många föräldrar berättar att de har svårt att hänga med och har svårt att förstå nätets dragningskraft. Ibland kan det vara svårt att vet hur man ska agera. Därför har vi satt ihop några råd till dig som är förälder.

Delaktighet

Om du gör dig delaktig på barnets villkor kommer du att få mycket kunskap om hur olika sidor och spel fungerar. Därmed får du också en ökad förståelse. Att bli delaktig innebär inte att du ska bli medlem på alla sidor och appar som barnet använder. Delaktighet kan du visa genom att sitta med, prova på, låta barnen som är våra experter lära dig hur sidor och appar fungerar och vad det är som gör att ditt barn tycker att just den här sidan eller appen är rolig. Om du har inställningen att det som ditt barn gör på nätet är positivt kommer barnet också att lyssna när du behöver prata om de sidor av internet som kan vara negativa.


Prata med andra vuxna

Våga ta upp barnens nätanvändande på föräldramöten och med vänner. Vilka spel är okej att spela i en viss ålder och hur gör skolan med mobiler under skoltid? Om diskussionen hålls levande vuxna emellan är det också enklare att ta hjälp av varandra om det skulle behövas.


Prata om olämpligt material

Det finns många sidor på internet som är olämpliga och de är tyvärr bara några klick bort. Det kan vara sidor med obehagligt material men också sidor byggda på lögner. Det är därför viktigt att prata om källkritik, vad som är okej att dela och att allt som står på internet inte är sant. Att bara sätta förbud gör många gånger att barn börjar göra saker i smyg. Att föra en dialog med barnet om varför vissa sidor inte är bra brukar ge en bättre effekt.

Prata om vad som är bra att dela med sig av

Att få bort saker som man lagt upp på nätet är svårt, nästintill omöjligt, och det är viktigt att prata om. Det är också viktigt att prata om det förtroende som det innebär att få en bild eller film skickad till sig – ett förtroende som inte ska brytas genom att skicka vidare eller visa för andra. Det är också bra att prata om att inte dela med sig av för mycket personlig information till ytliga kontakter då det finns personer som kan utnyttja sådan information.


Prata om utsatthet

Tyvärr finns det personer som väljer att använda nätet som arena för att utsätta andra. Ingen har rätt att utsätta andra för våld och kränkningar, varken via nätet eller utanför nätet. Berätta att det är förbjudet att göra andra illa på nätet precis som i det fysiska livet. Lagarna och reglerna är till för att skydda. Det är också viktigt att prata om att det finns både bra och dåliga hemligheter. En bra hemlighet kan till exempel vara en överraskning, medan dåliga hemligheter är sådana som en vuxen behöver hjälpa till att lösa. Det är också viktigt att prata med barnet om att det aldrig är barnets fel om någon gjort barnet illa.


Anmäl brott

Allt som enligt lag är förbjudet utanför internet, är också förbjudet på internet. På de flesta sidor som barn och unga besöker finns en möjlighet att anmäla till ansvariga

för sida om det förekommer något olagligt eller olämpligt på sajten. Du kan också göra en polisanmälan om du misstänker att ditt barn har blivit utsatt för ett brott. En polisanmälan gör det möjligt för de ansvariga på sajten att ta fram information om vad som har hänt

Det är viktigt att du tar det som händer på internet på allvar och inte negligerar vad ditt barn har upplevt.

Lyssna och ta berättelsen på allvar

När en ung person berättar om en utsatthet via internet är det viktigt att tänka bort tekniken och att inte skylla det på internet som fenomen.
Det är inte internet som utsätter barn och unga utan bakom varje handling finns en förövare.
Händelser som sker via nätet är precis lika svåra, om inte svårare att hantera som det som sker i andra sammanhang som på skola och fritid.

Att bli utsatt för kränkningar, hot och våld via nätet är svårt för den drabbade och det finns starka känslor av skuld och skam.
Rädslor för vem som har sett och vem som kan komma att se och känslan av maktlöshet återkommer i majoriteten av alla berättelser vilket gör att den drabbade lider oerhört.

 
Sist men inte minst, var en god förebild på nätet!