digitalt våld barn och unga #connectwithrespect mobil

#connectwithrespect

#connectwithrespect är Tjejjouren Västs projekt om digitalt våld. Digitalt våld är
våld, kränkningar och övergrepp som sker via internet och sociala medier.

På den här hemsidan finns information både för dig som är barn, ung och vuxen.

På sidan ”Barn och unga” finns tips på vad man kan göra när man blir utsatt för något som inte känns bra på nätet. Här kan du dela med dig av dina egna upplevelser. Du behöver inte säga vem du är. Du kan också läsa mer om Tjejjouren Väst och chatta eller maila med oss.  

För dig som är förälder eller yrkesverksam som möter barn och unga i ditt yrke finns information om vad digitalt våld är och hur du kan stötta och hjälpa barn och unga. Du som vill lära dig mer kan anlita Tjejjouren Väst för föreläsningar och utbildningar.  

Om #connectwithrespect

Digitalt våld är en del av barn och ungas vardag. Var tredje elev har blivit utsatt för
trakasserier via nätet. Digitalt våld är också den vanligaste formen av våld i ungas nära relationer. Det är få som anmäler och mörkertalet är högt.

Genom projektet #connectwithrespect arbetar Tjejjouren Väst aktivt med barn och
ungas trygghet på nätet. Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom digitalt
våld och barn och ungas utsatthet. Tjejjouren Väst vill ge vuxna verktyg att hjälpa,
stötta och
skydda barn och unga mot digitalt våld.
Vi utgår från barn och ungas perspektiv och lägger tillbaka ansvaret där det hör
hemma: på vuxna och på de som utsätter.